Författararkiv: evaena

Beställ strategins rapporter via nätbokhandeln

Följande fyra rapporter, framtagna via strategin, finns till försäljning via nätbokhandeln: Biblioteken och de nationella minoritetsspråken – en lägesbeskrivning, Migration och språklig mångfald Den femte statsmakten Skolbibliotekets roll för elevers lärande       

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Från ord till handling – förslag till nationell biblioteksstrategi

Den 8 maj kl. 10-11 kommer ett första förslag till nationell biblioteksstrategi, Från ord till handling, att presenteras via en webbsändning här på strategins blogg. Därefter påbörjas en remissrunda, som avslutas den 30 oktober. Den slutliga versionen av strategin lämnas … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Ny rapport – Biblioteken och de nationella minoritetsspråken

Under hösten 2017 har Enheten för nationell bibliotekssamverkan vid Kungliga biblioteket genomfört en kartläggning för att belysa folkbibliotekens aktiviteter och verksamheter kring nationella minoriteter och minoritetsspråk. Kartläggningen finns nu publicerad i rapporten Biblioteken och de nationella minoritetsspråken – en lägesbeskrivning. Läs mer om kartläggningen … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Omvärldsrapporten Den femte statsmakten i nytryck

Nu finns Den femte statsmakten åter i tryckt form att beställa via bokhandlarna, ISBN 9789170003530.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Stärkta bibliotek i hela landet

Kulturrådet har fått i uppdrag att genomföra den treåriga satsningen för att stärka biblioteksverksamheten i Sverige som regeringen informerade om i höstas. Under 2018-2020 ska 225 miljoner kronor per år fördelas via ansökan. Satsningen går under namnet Stärkta bibliotek i hela … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Inspelning från omvärldsrapportkonferensen

Nu finns inspelningen från lanseringen av nationella biblioteksstrategins omvärldsrapport Den femte statsmakten publicerad på Nationell biblioteksstrategi/Kungliga bibliotekets Youtube-kanal. Konferensen Programbladet

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Ny rapport: Migration och språklig mångfald. Bibliotekens roll i det flerspråkiga samhället

En nationell samordning av medieförsörjning för en språklig  mångfald inklusive nationella minoritetsspråk är rekommendationen som en ny kartläggning från Kungliga biblioteket formulerar. Migration och språklig mångfald. Bibliotekens roll i det flerspråkiga samhället Trots de många goda exempel som har identifierats är det … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Hur ska den nationella strategin för Sveriges bibliotek se ut?

Under ett par veckor framöver kommer Facebookgruppen Nationell biblioteksstrategi starta en diskussion utifrån de olika kapitlen i omvärldsanalysen Den femte statsmakten, som lanserades i mitten av september. På detta sätt önskar strategin få in synpunkter till sitt pågående strategiarbete. FB-gruppen … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Den femte statsmakten viktigare än någonsin – Debattartikel i Dagens samhälle

När Vita Huset sprider alternativa fakta och nätet fylls av falska nyheter behövs en institution som står för fakta, oberoende och oförfalskade arkiv. Utredningen om en nationell biblioteksstrategi, som den 13 september överlämnade en omvärldsrapport till regeringen, vill lyfta fram bibliotekens … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Omvärldsrapporten Den femte statsmakten lanserad!

Vilka utmaningar och möjligheter står biblioteken inför? Det är utgångspunkten för omvärldsrapporten Femte statsmakten som  sekretariatet presenterade onsdagen den 13 september. Vid ett fullsatt arrangemang på Stockholms universitet överlämnade Erik Fichtelius, nationell samordnare, rapporten till Kulturminister Alice Bah Kuhnke. I uppdraget … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar