Omvärldsrapporten Den femte statsmakten lanserad!

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke tar emot rapporten av Erik Fichtelius, nationell samordnare.

Vilka utmaningar och möjligheter står biblioteken inför? Det är utgångspunkten för omvärldsrapporten Femte statsmakten som  sekretariatet presenterade onsdagen den 13 september. Vid ett fullsatt arrangemang på Stockholms universitet överlämnade Erik Fichtelius, nationell samordnare, rapporten till Kulturminister Alice Bah Kuhnke.

I uppdraget ingår att göra en fördjupad omvärldsanalys, vilken alltså presenterades på onsdagen. Utgångspunkten för rapporten på närmare 500 sidor är ett framtidsperspektiv på det samhälle som biblioteken ska verka i. Flera stora gemensamma politiska beslut sträcker sig till år 2030, exempelvis Agenda 2030. Dessutom ingår en analys av bibliotekslagen, gjord av sekretariatet.

Syftet med rapporten är att ge ett underlag för analyser, överväganden och förslag i den kommande nationella biblioteksstrategin. Ett utkast till nationell strategi kommer till våren 2018. Efter diskussion och analys kan utkastet leda till ett slutgiltigt förslag till Kulturdepartementet i mars 2019.

Här kan du ta del av rapporten: http://nationellbiblioteksstrategi.blogg.kb.se/rapporter/

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Se livesändningen från lanseringen av Den femte statsmakten

Den 13 september presenterades omvärldsrapporten Den femte statsmakten av de skribenter som deltagit i analysarbetet. Ta del av livesändningen och lyssna till varför rapporten fått sin titel.

Publicerat i Uncategorized | 4 kommentarer

Högaktuell omvärldsrapport presenteras den 13 september

Ett av nationell biblioteksstrategis uppdrag är att ta fram en fördjupad omvärldsanalys, som speglar de olika utmaningar biblioteken står inför framöver. Ett tiotal personer har deltagit i analysarbetet, vars arbete kommer att presenteras vid en halvdagskonferens som äger rum på Stockholms universitet den 13 september.

Analyserna publiceras i en rapport, som kommer att lämnas över till kulturminister Alice Bah Kuhnke vid konferensen, och även delas ut till samtliga närvarande deltagare.

Har du inte redan anmält dig – gör det nu. Det är glädjande redan över trehundra anmälda, men vi har plats för många fler! Program och anmälan hittar du via länk på http://www.kb.se/aktuellt/evenemang/2017/Nationella-strategins-omvarldsrapport/

Varmt välkomna!
Erik Fichtelius, Eva Enarson och Christina Persson – sekretariatet för nationell biblioteksstrategi

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Röster från omvärlden

Sekretariatet  har tagit emot en intressant skrivelse från Finlandsinstitutets Sverigefinska bibliotek: Sverigefinska biblioteket vid Finlandsinstitutet och dess roll i den nationella biblioteksstrategin. Bakgrund, analys och förslag.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Pressmeddelande – Konferensinbjudan

Onsdagen den 13 september presenterar strategin en omfattande och högst aktuell omvärldsanalys vid en konferens i Aula Magna, Stockholms universitet Varmt välkomna – Program och anmälan

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Konferensinbjudan – Nationella strategins omvärldsrapport

Som vi tidigare bloggat om är en del i den nationella biblioteksstrategins uppdrag att ta fram en omvärldsanalys. Analysen kommer att presenteras och lämnas över till kulturministern vid en konferens den 13 september i Aula Magna, Stockholms universitet. Nu finns programmet ute på www.kb.se – har du inte redan anmält dig så gör det nu! Vi hoppas att det ska bli en intressant eftermiddag och blir förstås glada om så många som möjligt ansluter. Varmt välkomna!

http://www.kb.se/aktuellt/evenemang/2017/Nationella-strategins-omvarldsrapport/

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Röster från omvärlden

Vi fortsätter vår publicering av intressanta depescher som inkommit till strategins arbete. Näst på tur är Stockholms stadsbiblioteks inlägg om behovet av nationell samordning kring digitala tjänster för folkbibliotek.

Läs inlägget

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Röster från omvärlden

Samverkan och dialog, kompetensutveckling samt engagerade chefer och uppdragsgivare är nyckelord som lyfts fram i Kulturrådets inskickade depesch Läsfrämjande i den nationella biblioteksstrategin synpunkter från Kulturrådet april 2017 som fokuserar på just läsfrämjande åtgärder och förslag. Larmen om ungdomars sjunkande läsförståelse diskuteras inte bara i skolan eller på biblioteket, många reagerar och agerar – lärare, bibliotekarier, bokbransch, föräldrar och politiker.

Länk till artikeln

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Röster från omvärlden

Ett sätt för strategin att öka öppenheten kring vårt arbete och stimulera till debatt är att publicera inskickade depescher och underlag. Här kommer ett inlägg från en av våra marknadsaktörer, BTJ Sverige AB, som ger deras syn på en nationell bibliotekskatalogisering, en nationell katalog och KB/Librismodellen.

Länk till inlägget

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Nationell biblioteksstrategi deltog vid årets Biblioteksdagar i Växjö med en lägesrapport

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar