Referensgrupp

 

Gruppen har som uppgift att vara referensgrupp i arbetet med att ta fram förslag på en nationell biblioteksstrategi och nära knuten till samordnaren och utredarna för den nationella biblioteksstrategin.

Nationell biblioteksstrategi

Ledamöterna ska bidra med kunskap och omvärldsbevakning inom sina respektive verksamheter.

Ordförande
Gunilla Herdenberg KB, riksbibliotekarie
Ledamöter
Lotta Brilioth Biornstad Kulturrådet
Björn Brorström Högskolan i Borås
Anja Dahlstedt Botkyrka, folkbibliotek
Ann Edvik Utbildningsförvaltningen, Lund
Maria Ehrenberg

Eva Enarson

Regionbibliotek Halland

KB, utredare nationell biblioteksstrategi

Erik Fichtelius KB, samordnare nationell biblioteksstrategi
Jonas Gurell Vetenskapsrådet
Joacim Hansson B&I, Linnéuniversitetet
Anja Taube Sametinget
Lars Ilshammar KB, adjungerad
Maria Jacobsson SKL
Christina Jönsson Adrial KB adjungerad
Helena Kettner Rudberg MTM
Sophie Lidstone Länsstyrelsen i Stockholms län
 Olof Sundin B&I, Lunds universitet
Christina Persson KB, utredare nationell biblioteksstrategi
Annika Peurell Vitterhetsakademiens bibliotek
Kristina Smedby Sjukhusbibliotek Landstinget Sörmland
 Mikael Sjögren Umeå universitetsbibliotek, bibliotekschef
Möte 26-27 maj 2016: Minnesanteckningar

Möte 30 november 2016:
Minnesanteckningar,
Bilaga 1, Bilaga 2