Referensgrupp

 

Gruppen har som uppgift att vara referensgrupp i arbetet med att ta fram förslag på en nationell biblioteksstrategi och nära knuten till samordnaren och utredarna för den nationella biblioteksstrategin.

Nationell biblioteksstrategi

Ledamöterna ska bidra med kunskap och omvärldsbevakning inom sina respektive verksamheter.

Ordförande
Gunilla Herdenberg KB, riksbibliotekarie
Ledamöter
Lotta Brilioth Biornstad Kulturrådet
Björn Brorström Högskolan i Borås
Anja Dahlstedt Botkyrka, folkbibliotek
Ann Edvik Bäckagårdsskolan, Malmö
Maria Ehrenberg Regionbibliotek Halland
Erik Fichtelius KB samordnare  nationell biblioteksstrategi
Jonas Gurell Vetenskapsrådet
Joacim Hansson B&I, Linnéuniversitetet
Krister Hansson KB, utredare biblioteksstrategi
Lars Ilshammar KB, adjungerad
Maria Jacobsson SKL
Christina Jönsson Adrial KB adjungerad
Jesper Klein MTM
Sophie Lidstone Länsstyrelsen i Stockholms län
Gunilla Lilie Bauer Malmö högskola
Christina Persson Kungliga biblioteket
Annika Peurell Vitterhetsakademiens bibliotek
Kristina Smedby Sjukhusbibliotek Landstinget Sörmland
Olof Sundin B&I, Lunds universitet
Anja Taube Sametinget

 

Möte 26-27 maj 2016, Minnesanteckningar

Möte 30 november 2016
Minnesanteckningar,
Bilaga 1, Bilaga 2