Sekretariatet

Erik Fichtelius

Krister Hansson

Erik Fichtelius leder arbetet med att ta fram den Nationella biblioteksstrategin. Erik var tidigare vd för UR och mångårig medarbetare inom SVT och Sveriges Radio. Krister Hansson är utredare för den Nationella biblioteksstrategin. Krister var tidigare chef för regionbibliotek Stockholm. Dessförinnan arbetade han bland annat som chef för lärarhögskolans bibliotek i Stockholm och som skolledare i Åmål.

Kontaktuppgifter:

krister.hansson@kb.se 010-709 30 63

erik.fichtelius@kb.se 010-709 30 27

REFERENSGRUPPEN

Gruppen har som uppgift att vara referensgrupp i arbetet med att ta fram förslag på en nationell biblioteksstrategi och nära knuten till samordnaren och utredarna för den nationella biblioteksstrategin.

Nationell biblioteksstrategi

Ledamöterna ska bidra med kunskap och omvärldsbevakning inom sina respektive verksamheter.

Ordförande
Gunilla Herdenberg KB, riksbibliotekarie
Ledamöter
Lotta Brilioth Biornstad Kulturrådet
Björn Brorström Högskolan i Borås
Anja Dahlstedt Botkyrka, folkbibliotek
Ann Edvik Bäckagårdsskolan, Malmö
Maria Ehrenberg Regionbibliotek Halland
Erik Fichtelius KB samordnare  nationell biblioteksstrategi
Jonas Gurell Vetenskapsrådet
Joacim Hansson B&I, Linnéuniversitetet
Krister Hansson KB, utredare biblioteksstrategi
Lars Ilshammar KB, adjungerad
Maria Jacobsson SKL
Christina Jönsson Adrial KB adjungerad
Jesper Klein MTM
Sophie Lidstone Länsstyrelsen i Stockholms län
Gunilla Lilie Bauer Malmö högskola
Annika Peurell Vitterhetsakademiens bibliotek
Kristina Smedby Sjukhusbibliotek Landstinget Sörmland
Olof Sundin B&I, Lunds universitet
Anja Taube Sametinget