Sekretariatet

Erik Fichtelius, nationell samordnare

 

Christina Persson, ny utredare i KB:s arbete med en nationell biblioteksstrategi

Christina Persson, utredare
Foto: Ola Kjelbye

 

 

 

 

 

 

 

Eva Enarson, utredare/handläggare
foto: Bo Jonsson

Erik Fichtelius leder arbetet med att ta fram den nationella biblioteksstrategin. Erik är tidigare vd för UR samt mångårig medarbetare inom SVT och Sveriges Radio.

Christina Persson är utredare för den nationella biblioteksstrategin. Christina kommer närmast från en tjänst som bibliotekschef vid Göteborgs stadsbibliotek. Christina har en mycket bred erfarenhet från olika biblioteksverksamheter, bland annat som prefekt vid Högskolan i Borås.

Eva Enarson arbetar som utredare/handläggare vid sekretariatet sedan april 2017. Eva kommer närmast från Stockholms universitetsbibliotek, där hon fram för allt har arbetat med biblioteksfrågor och kommunikation på bred front.

Kontaktuppgifter till sekretariatets medarbetare:
erik.fichtelius@kb.se
  010-709 30 27
christina.persson@kb.se  073-991 39 94
eva.enarson@kb.se  010-709 31 48


REFERENSGRUPPEN
Gruppen har som uppgift att vara referensgrupp i arbetet med att ta fram förslag på en nationell biblioteksstrategi och nära knuten till samordnaren och utredarna för den nationella biblioteksstrategin.

Nationell biblioteksstrategi

Ledamöterna ska bidra med kunskap och omvärldsbevakning inom sina respektive verksamheter.

Ordförande
Gunilla Herdenberg KB, Riksbibliotekarie
Ledamöter
Lotta Brilioth Biornstad Kulturrådet
Björn Brorström Högskolan i Borås
Anja Dahlstedt Botkyrka folkbibliotek
Ann Edvik Lunds kommun, utvecklingsledare
Maria Ehrenberg Regionbibliotek Halland
Erik Fichtelius KB, samordnare nationell biblioteksstrategi
Jonas Gurell Vetenskapsrådet
Joacim Hansson B&I, Linnéuniversitetet
Eva Enarson KB, utredare/handläggare nationell biblioteksstrategi
Lars Ilshammar KB, adjungerad
Maria Jacobsson SKL
Christina Jönsson Adrial KB, adjungerad
Helena Kettner Rudberg MTM
Sophie Lidstone Länsstyrelsen i Stockholms län
Anja Taube Sametinget
Christina Persson KB, utredare nationell biblioteksstrategi
Annika Peurell Vitterhetsakademiens bibliotek
Kristina Smedby Sjukhusbibliotek Landstinget Sörmland
Olof Sundin B&I, Lunds universitet
Mikael Sjögren Umeå universitetsbibliotek, bibliotekschef