Sekretariatet

Erik Fichtelius

Christina Persson, ny utredare i KB:s arbete med en nationell biblioteksstrategi
Christina Persson
Foto: Ola Kjelbye

Krister Hansson


Jesper Klein


Eva Enarson
Foto: Bo Jonsson

Erik Fichtelius leder arbetet med att ta fram den Nationella biblioteksstrategin. Erik är tidigare vd för UR samt mångårig medarbetare inom SVT och Sveriges Radio.

Christina Persson och Krister Hansson är utredare för den Nationella biblioteksstrategin. Christina kommer närmast från en tjänst som bibliotekschef vid Göteborgs stadsbibliotek. Christina har en mycket bred erfarenhet från olika biblioteksverksamheter, bland annat som prefekt vid Högskolan i Borås. Krister var tidigare chef för regionbibliotek Stockholm. Dessförinnan arbetade han bland annat som chef för Lärarhögskolans bibliotek i Stockholm samt som skolledare i Åmål.

Eva Enarson arbetar som utredare/handläggare vid sekretariatet sedan april 2017. Eva kommer närmast från Stockholms universitetsbibliotek, där hon fram för allt har arbetat med biblioteksfrågor och kommunikation på bred front.

Jesper Klein är innovationschef vid Myndigheten för tillgängliga medier och förstärker sekretariatet på halvtid  under våren. Jesper skriver också ett avsnitt i den kommande omvärldsanalysen om bibliotekens digitala infrastruktur. Jesper Klein har sedan början av 2000-talet lett digitaliseringen av biblioteks- och dagstidningstjänster för personer med funktionsnedsättningar.

Kontaktuppgifter till sekretariatets medarbetare:
erik.fichtelius@kb.se 010-709 30 27
christina.persson@kb.se 073-991 39 94
krister.hansson@kb.se 010-709 30 63
jesper.klein@kb.se 010-709 12 34
eva.enarson@kb.se 010-709 31 48

 

REFERENSGRUPPEN
Gruppen har som uppgift att vara referensgrupp i arbetet med att ta fram förslag på en nationell biblioteksstrategi och nära knuten till samordnaren och utredarna för den nationella biblioteksstrategin.

Nationell biblioteksstrategi

Ledamöterna ska bidra med kunskap och omvärldsbevakning inom sina respektive verksamheter.

Ordförande
Gunilla Herdenberg KB, Riksbibliotekarie
Ledamöter
Lotta Brilioth Biornstad Kulturrådet
Björn Brorström Högskolan i Borås
Anja Dahlstedt Botkyrka folkbibliotek
Ann Edvik Bäckagårdsskolan, Malmö
Maria Ehrenberg Regionbibliotek Halland
Erik Fichtelius KB, samordnare Nationell biblioteksstrategi
Jonas Gurell Vetenskapsrådet
Joacim Hansson B&I, Linnéuniversitetet
Krister Hansson KB, utredare Nationell biblioteksstrategi
Lars Ilshammar KB, adjungerad
Maria Jacobsson SKL
Christina Jönsson Adrial KB, adjungerad
Helena Kettner Rudberg MTM
Sophie Lidstone Länsstyrelsen i Stockholms län
Gunilla Lilie Bauer Malmö högskola
Christina Persson KB, utredare Nationell biblioteksstrategi
Annika Peurell Vitterhetsakademiens bibliotek
Kristina Smedby Sjukhusbibliotek Landstinget Sörmland
Olof Sundin B&I, Lunds universitet
Anja Taube Sametinget