Uppdraget

Länkar till uppdrag, dokument och lagar som styr uppdraget:

Regeringsbeslut som PDF

Regeringsuppdraget

KB strategi PDF

Bibliotekslagen