Media & Press

Pressmeddelande

2016-01-11: Dags för facebookdiskussion

2016-05-12: Första lägesrapporten

2016-09-15: Förslag om digitalt kompetenslyft

2017-04-06: Skolbiblioteken är viktiga för elervers kunskaper och resultat

 

Debattartikel

2016-09-22: Låt biblioteken bidra till ökad digital kompetens, SvD.

2017-04-06: ”Skolbibliotek hjälper elever stärka källkritiska förmågan” DN