Ny rapport – Biblioteken och de nationella minoritetsspråken

Under hösten 2017 har Enheten för nationell bibliotekssamverkan vid Kungliga biblioteket genomfört en kartläggning för att belysa folkbibliotekens aktiviteter och verksamheter kring nationella minoriteter och minoritetsspråk. Kartläggningen finns nu publicerad i rapporten Biblioteken och de nationella minoritetsspråken – en lägesbeskrivning.

Läs mer om kartläggningen på nationell bibliotekssamverkans blogg

Länk till rapporten: Biblioteken och de nationella minoritetsspråken – en lägesbeskrivning

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Omvärldsrapporten Den femte statsmakten i nytryck

Nu finns Den femte statsmakten åter i tryckt form att beställa via bokhandlarna, ISBN 9789170003530.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Stärkta bibliotek i hela landet

Kulturrådet har fått i uppdrag att genomföra den treåriga satsningen för att stärka biblioteksverksamheten i Sverige som regeringen informerade om i höstas. Under 2018-2020 ska 225 miljoner kronor per år fördelas via ansökan. Satsningen går under namnet Stärkta bibliotek i hela landet och syftar till att öka utbudet och tillgängligheten till landets biblioteksverksamhet.

Läs mer om satsningen och ansökningsförfarandet på http://www.kulturradet.se/nyheter/2018/Starkta-bibliotek-i-hela-landet/

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Inspelning från omvärldsrapportkonferensen

Nu finns inspelningen från lanseringen av nationella biblioteksstrategins omvärldsrapport Den femte statsmakten publicerad på Nationell biblioteksstrategi/Kungliga bibliotekets Youtube-kanal.
Konferensen
Programbladet

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Ny rapport: Migration och språklig mångfald. Bibliotekens roll i det flerspråkiga samhället

En nationell samordning av medieförsörjning för en språklig  mångfald inklusive nationella minoritetsspråk är rekommendationen som en ny kartläggning från Kungliga biblioteket formulerar.

Migration och språklig mångfald. Bibliotekens roll i det flerspråkiga samhället

Trots de många goda exempel som har identifierats är det tydligt  att det finns stora behov av utveckling, samordning och samverkan för att det arbete som görs på biblioteken inom språklig  mångfald ska bli hållbart och långsiktigt. Det behövs strategier för att  komma tillrätta med de brister som finns och dagens ojämlika utbud av mångspråkig medier och dess tillgängliggörande. Det behövs ett helhetsgrepp på språklig mångfald som även omfattar de nationella minoritetsspråken.

Med en bred samordning och samverkan inom och på nationell, regional och kommunal nivå och med tydliga strategier kan det göras betydande  insatser med målgruppernas behov och perspektiv som vägledande. När de gemensamma resurserna och ansträngningarna kanaliseras genom samplanering och gemensamma insatser blir effekterna större och mer varaktiga. Det blir stabilare strukturer som lever kvar, man
kommer ifrån projektuppläggen och får i stället politiskt förankrade  långsiktiga samarbeten.

En rekommendation i nuläget är att satsa på utökad nationell samordning  istället för att ekonomiskt gå in och understödja enskilda  regionala och lokala initiativ. Rekommendationen kan kopplas till  området medieförsörjning där KB, Internationella biblioteket och den  regionala biblioteksverksamheten gemensamt skulle kunna samverka kring frågor som rör språklig mångfald.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Hur ska den nationella strategin för Sveriges bibliotek se ut?

Under ett par veckor framöver kommer Facebookgruppen Nationell biblioteksstrategi starta en diskussion utifrån de olika kapitlen i omvärldsanalysen Den femte statsmakten, som lanserades i mitten av september.

På detta sätt önskar strategin få in synpunkter till sitt pågående strategiarbete. FB-gruppen startade 2015 med syfte att skapa öppenhet och dialog kring strategiarbetet och har idag 1 800 medlemmar.

– Vi har hela tiden strävat efter delaktighet och transparens i vårt arbete med att ta fram en nationell biblioteksstrategi, menar strategins samordnare Erik Fichtelius, och hoppas nu att så många som möjligt delar med sig av sina tankar, förslag och idéer.

Första kapitlet som läggas upp för diskussion är Brit Stakstons Från sagor till cyberpunk, följt av Johan Hirschfeldt och Karolina Andersdotter.

Vi ses på FB-gruppen!

Den femte statsmaktens kapitel

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Den femte statsmakten viktigare än någonsin – Debattartikel i Dagens samhälle

När Vita Huset sprider alternativa fakta och nätet fylls av falska nyheter behövs en institution som står för fakta, oberoende och oförfalskade arkiv.

Utredningen om en nationell biblioteksstrategi, som den 13 september överlämnade en omvärldsrapport till regeringen, vill lyfta fram bibliotekens konstitutionella roll i detta demokratibygge.

Erik Fichtelius, nationell samordnare, publicerade i samband med lanseringen av omvärldsrapporten Den femte statsmakten, en debattartikel i Dagens samhälle. Läs hela artikeln här: Länk till artikeln

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Omvärldsrapporten Den femte statsmakten lanserad!

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke tar emot rapporten av Erik Fichtelius, nationell samordnare.

Vilka utmaningar och möjligheter står biblioteken inför? Det är utgångspunkten för omvärldsrapporten Femte statsmakten som  sekretariatet presenterade onsdagen den 13 september. Vid ett fullsatt arrangemang på Stockholms universitet överlämnade Erik Fichtelius, nationell samordnare, rapporten till Kulturminister Alice Bah Kuhnke.

I uppdraget ingår att göra en fördjupad omvärldsanalys, vilken alltså presenterades på onsdagen. Utgångspunkten för rapporten på närmare 500 sidor är ett framtidsperspektiv på det samhälle som biblioteken ska verka i. Flera stora gemensamma politiska beslut sträcker sig till år 2030, exempelvis Agenda 2030. Dessutom ingår en analys av bibliotekslagen, gjord av sekretariatet.

Syftet med rapporten är att ge ett underlag för analyser, överväganden och förslag i den kommande nationella biblioteksstrategin. Ett utkast till nationell strategi kommer till våren 2018. Efter diskussion och analys kan utkastet leda till ett slutgiltigt förslag till Kulturdepartementet i mars 2019.

Här kan du ta del av rapporten: http://nationellbiblioteksstrategi.blogg.kb.se/rapporter/

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Se livesändningen från lanseringen av Den femte statsmakten

Den 13 september presenterades omvärldsrapporten Den femte statsmakten av de skribenter som deltagit i analysarbetet. Ta del av livesändningen och lyssna till varför rapporten fått sin titel.

Publicerat i Uncategorized | 4 kommentarer

Högaktuell omvärldsrapport presenteras den 13 september

Ett av nationell biblioteksstrategis uppdrag är att ta fram en fördjupad omvärldsanalys, som speglar de olika utmaningar biblioteken står inför framöver. Ett tiotal personer har deltagit i analysarbetet, vars arbete kommer att presenteras vid en halvdagskonferens som äger rum på Stockholms universitet den 13 september.

Analyserna publiceras i en rapport, som kommer att lämnas över till kulturminister Alice Bah Kuhnke vid konferensen, och även delas ut till samtliga närvarande deltagare.

Har du inte redan anmält dig – gör det nu. Det är glädjande redan över trehundra anmälda, men vi har plats för många fler! Program och anmälan hittar du via länk på http://www.kb.se/aktuellt/evenemang/2017/Nationella-strategins-omvarldsrapport/

Varmt välkomna!
Erik Fichtelius, Eva Enarson och Christina Persson – sekretariatet för nationell biblioteksstrategi

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar