Referensgrupp

Gruppen har till uppgift att vara referensgrupp i arbetet med att ta fram förslag på en nationell biblioteksstrategi och är knuten till sekretariatet för den nationella biblioteksstrategin.Nationell biblioteksstrategi

Ledamöterna ska bidra med kunskap och omvärldsbevakning inom sina respektive verksamheter.

Protokoll från referensgruppens möten finns på kb.se

Ordförande
Gunilla Herdenberg KB, riksbibliotekarie
Ledamöter
Lotta Brilioth Biornstad Kulturrådet
Björn Brorström Högskolan i Borås
Anja Dahlstedt Botkyrka folkbibliotek
Ann Edvik Utbildningsförvaltningen, Lund
Maria Ehrenberg

Eva Enarson

Regionbibliotek Halland

KB, utredare nationell biblioteksstrategi

Erik Fichtelius KB, samordnare nationell biblioteksstrategi
Jonas Gurell Vetenskapsrådet
Joacim Hansson B&I, Linnéuniversitetet
Anja Taube Sametinget
Lars Ilshammar KB, adjungerad
Maria Jacobsson SKL
Christina Jönsson Adrial KB, adjungerad
Helena Kettner Rudberg MTM
Anne-Marie Algemo Länsstyrelsen i Stockholms län
Olof Sundin B&I, Lunds universitet
Christina Persson KB, utredare nationell biblioteksstrategi
Annika Peurell Vitterhetsakademiens bibliotek
Kristina Smedby Sjukhusbibliotek Landstinget Sörmland
Mikael Sjögren Umeå universitetsbibliotek, bibliotekschef