Sekretariatet

Erik Fichtelius, nationell samordnare

 

Christina Persson, ny utredare i KB:s arbete med en nationell biblioteksstrategi

Christina Persson, utredare
Foto: Ola Kjelbye

 

 

 

 

 

 

 


Eva Enarson
, utredare/handläggare
foto: Bo Jonsson

Erik Fichtelius leder arbetet med att ta fram den nationella biblioteksstrategin. Erik är tidigare vd för UR samt mångårig medarbetare inom SVT och Sveriges Radio.

Christina Persson är utredare för den nationella biblioteksstrategin. Christina kommer närmast från en tjänst som bibliotekschef vid Göteborgs stadsbibliotek. Christina har en mycket bred erfarenhet från olika biblioteksverksamheter, bland annat som prefekt vid Högskolan i Borås.

Eva Enarson arbetar som utredare/handläggare vid sekretariatet sedan april 2017. Eva kommer närmast från Stockholms universitetsbibliotek, där hon fram för allt har arbetat med biblioteksfrågor och kommunikation på bred front.

Kontaktuppgifter till sekretariatets medarbetare:
erik.fichtelius@kb.se
  010-709 30 27
christina.persson@kb.se  073-991 39 94
eva.enarson@kb.se  010-709 31 48