Uppdraget

Länkar till uppdrag, dokument och lagar som styr uppdraget:

Regeringsbeslut som PDF

Regeringsuppdraget

KB strategi PDF

Bibliotekslagen

KB/Nationell biblioteksstrategi kommer att lämna en fördjupad omvärldsanalys den 13 september 2017.

En slutredovisning ska lämnas till regeringen senast den 1 mars 2019.