Uppdraget

Dokument och lagar som styr uppdraget

Kungliga biblioteket fick i uppdrag 2015 att ta fram förslag till en nationell biblioteksstrategi. – Biblioteken ska vara en samlingspunkt med litteraturen i fokus. Samtidigt är det också ett rum för samtal och därmed en central byggsten i vår demokrati. Den senaste tidens debatt om biblioteken belyser även behovet av en nationell biblioteksstrategi, säger kulturminister Alice Bah Kuhnke.

Regeringsbeslutet

Regeringsuppdraget

Ändring av regeringsuppdraget, september 2017

Kungliga biblioteket om strategiuppdraget

Bibliotekslagen

En fördjupad omvärldsrapport, Den femte statsmakten, med bilaga, lämnades över till regeringen den 13 september 2017.

En slutredovisning ska lämnas till regeringen senast den 1 mars 2019.