Strategin arrangerar fem dialogmöten i höst

I våras presenterades utkastet till den nationella biblioteksstrategin. Fram till och med den 31 oktober är du välkommen att skicka in dina synpunkter och förslag på förändringar på denna till strategi@kb.se.

Som ett led i förankringsprocessen arrangerar vi under oktober fem regionala dialogmöten i samarbete med de regionala biblioteksverksamheterna. Samtliga bibliotekssektorer, politiker och andra intresserade är varmt välkomna.

Anmälan och program, se länk vid respektive tillfälle: 

Strategin deltar vid årets Bokmässa

Från ord till handling. Utkast

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Är du intresserad av svensk biblioteksverksamhets framtid – kom på dialogmöte om den nationella biblioteksstrategin som arrangeras på fem platser i höst!

I våras presenterade strategin utkastet till nationell biblioteksstrategi, som sedan dess är öppen för alla att lämna in synpunkter och förslag till förändringar fram till och med den 31 oktober 2018 till strategi@kb.se

Som ett led i dialogprocessen arrangerar vi fem dialogmöten under oktober i samarbete med de regionala biblioteksverksamheterna. Samtliga bibliotekssektorer, politiker och andra intresserade är varmt välkomna!

  • Hässleholm den 4 oktober kl. 10-16
  • Stockholm den 5 oktober kl. 13-17
  • Umeå den 9 oktober kl. 11-15
  • Örebro den 10 oktober kl. 12-17
  • Göteborg den 15 oktober kl. 12-15

Anmälan görs till respektive regional arrangör och publiceras inom kort!

Från ord till handling. Utkast

Alla synpunkter och förslag skickas fram till och med den 31 oktober 2018 till: strategi@kb.se

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Strategin om folkbibliotekens roll vid Almedalsveckan

Folkbiblioteken – vad ska vi ha dem till?

Söndagen den 1 juli kl. 15.00-16.00 medverkar strategins utredare Christina Persson vid Almedals-seminariet Folkbiblioteken – vad ska vi ha dem till? Det bjuds på presentationer av aktuell forskning om folkbibliotekens roll och legitimitet samt om hur nyanlända använder sig av folkbiblioteken. Panel och publik diskuterar därefter folkbibliotekens roll för medborgarskap, kultur, kunskap och hur folkbibliotekens resurser bäst kan utnyttjas.

Arrangeras av Bibliotekshögskolan i Borås

Läs mer om seminariet: https://www.hb.se/Om-hogskolan/Aktuellt/Evenemang/Almedalen/Almedalen-2018/Folkbiblioteken—vad-ska-vi-ha-dem-till/

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Vart är biblioteken på väg – strategin medverkar vid årets Almedalsvecka

Erik Fichtelius, samordnare för nationell biblioteksstrategi, diskuterar tillsammans med Lars Burman, överbibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek och Johanna Hansson, projektledare/chef vid Almedalsbiblioteket, bibliotekens framtid med utgångspunkt i utkastet till nationell biblioteksstrategi som presenterades tidigare i år.

Utkastet till nationell biblioteksstrategi är just ett utkast. Välkommen att lyssna, ställa frågor och diskutera!

Tid och plats: 2 juli kl. 14.30-15.30, Uppsala universitet i Visby.

Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek

Se hela programmet

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Regionala dialogträffar i höst

Fram till och med den 31 oktober 2018 är utkastet till nationell biblioteksstrategi, Från ord till handling, öppet för att diskuteras, kritiseras, kortas, kompletteras och ändras i en öppen dialog. Synpunkter på utkastet skickas till: strategi@kb.se, för att därefter bearbetas och slutligen överlämnas till regeringen i mars 2019.

För att främja detta dialogarbete kommer strategin, i samarbete med landets regionbibliotek, att bjuda in till fem regionala dialogträffar under hösten:

– 4 oktober kl. 10-16 i Hässleholm/Hässleholms kulturhus
– 5 oktober kl. 13-16.30 i Stockholm/Bryggarsalen. Program och anmälan
– 9 oktober kl. 11-15 i Umeå/Elite Hotel Mimer
– 10 oktober kl. 12-17 i Örebro/Conventum
– 15 oktober kl. 12-15 i Göteborg/Stadsbiblioteket

Inbjudan med program och anmälan kommer inom kort!

Länk till:  Affisch med de möjliga mål och problemområden som hittills identifierats, 70 x 100 cm. 

Länk till: Från ord till handling

 

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Från ord till handling – presentation vid årets biblioteksdagar

Erik Fichtelius presenterar utkastet till den nationella biblioteksstrategin vid årets biblioteksdagar i Stockholm den 17 maj 2018.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Sveriges biblioteksstatistik 2017

Antalet skolbibliotek är på uppåtgående. 213 av Sveriges 290 kommuner har nu skolbibliotek med minst halvtidsbemanning, vilket är en ökning med 11 kommuner sedan förra året.

På folkbiblioteken går det mer än två lån per tillgänglig bok, tidning eller annat material som riktar sig till barn och unga – utlåningsgraden är 211 procent av bibliotekens bestånd.  Vidare visar statistiken på en ökning av bibliotek som har satsat på att hålla meröppet, och e-aktiviteterna fortsätter uppåt på landets lärosäten. Läs mer i KB:s pressmeddelande: Sveriges biblioteksstatistik 2017

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Presentationen av ett utkast till den nationella biblioteksstrategin

Tisdagen den 8 maj kl. 10 – 11 livesändes Erik Fichtelius presentation av ett utkast till den nationella biblioteksstrategin. Samtidigt publiceras utkastet här på bloggen: Utkast

Rapporten är ett första utkast till den nationella biblioteksstrategin som ska slutredovisas i mars 2019 och fastställas av regeringen. Det är väsentligt att så många aspekter av biblioteksverksamheten som möjligt speglas i strategin.

Utkastet skickas nu till det allmänna biblioteksväsendet och andra intressenter, som har möjlighet att komma med synpunkter fram till den 31 oktober. Synpunkter på förslaget skickas till strategi@kb.se.

Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar

Kliv fram! – ny rapport

Rapporten Kliv fram! Bibliotek, segregation och integration av Bjarne Stenquist är skriven på uppdrag av nationell biblioteksstrategi, som en uppmaning till biblioteksvärlden att ta ytterligare kliv framåt – både som nätverkande samhällsaktör på integrationsområdet och i den egna debatten om bibliotekens och bibliotekariernas uppgift inom området, idag och framåt.

Länk till: Kliv fram! Bibliotek, segregation och integration

Ur rapporten: Biblioteken fungerar bättre om de speglar befolkningssammansättningen i landet och i de områden där de verkar. Likaså fungerar de bättre om litteratur och andra informationskällor finns tillgängliga på de språk som efterfrågas. Likaså om de kan förstärka sin roll i de många olika lokala, regionala och nationella nätverk som växer fram i landet, inte minst i spåren av flyktingkrisen och den växande debatten om ett Sverige präglat av ökande klyftor vad gäller utbildning, inkomst och hälsa. Biblioteken har en unik roll som en öppen och icke-diskriminerande plats där bibliotekarier och andra biblioteksanställda kan ”förbättra samhället genom att underlätta kunskapsutveckling på den plats där de är verksamma.” Att förstärka denna roll kommer hela samhället till godo. Men detta kräver också en fördjupad debatt i bibliotekskollektivet om det ”traditionella” och det ”utvidgade” uppdraget och vad som egentligen utgör ”riktigt biblioteksarbete”.

Bjarne Stenquist är skribent och konsult med inriktning på hållbar samhällsutveckling.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Från ord till handling – på väg mot en nationell biblioteksstrategi

Tisdagen den 8 maj kl. 10 – 11 livesänds Erik Fichtelius presentation av ett utkast till den nationella biblioteksstrategin. Sändningen kommer att ske här på bloggen, parallellt med publiceringen av utkastet.  

Därefter inleds en dialogprocess, öppen för alla att lämna synpunkter fram till och med den 31 oktober 2018. För att främja denna process kommer bland annat fem regionala dialogmöten i Hässleholm, Göteborg, Örebro, Stockholm och Umeå att arrangeras i början av oktober, dit hela bibliotekssektorn och andra intressenter bjuds in. Utkastet kommer även att presenteras vid Biblioteksdagarna i Stockholm samt på Bokmässan i Göteborg.

Synpunkter skickas under perioden 8 maj – 31 oktober till strategi@kb.se

Den slutliga versionen av strategin överlämnas till regeringen i mars 2019.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar