Rapporter & Filmer

Den femte statsmakten – omvärldsrapporten
Den femte statsmakten: Bibliotekens roll för demokrati, utbildning, tillgänglighet och digitalisering. Rapport i september 2017.
Den femte statsmakten uppdelad på kapitelnivå.
Den femte statsmakten: Bibliotekens roll för demokrati, utbildning, tillgänglighet och digitalisering. Bilaga. Rapport i september 2017.

Den femte statsmakten – konferens den 13 september 2017
Omvärldsrapportpresentation : Den femte statsmakten, september 2017
Omvärldsrapportpresentation : Den femte statsmakten – livesändning, september 2017
Programblad till konferensen
Filmen 5:e statsmakten, september 2017
Svt nyheterna från konferensen: Bemannade skolbibliotek en svårlöst utmaning

Publicerade rapporter
         

De fyra första listade rapporterna finns även i tryck till försäljning via nätbokhandeln.

Biblioteken och de nationella minoritetsspråken – en lägesbeskrivning. Rapport i mars 2018.
Migration och språklig mångfald : Bibliotekens roll i det flerspråkiga samhället. Rapport i oktober 2017.
Den femte statsmakten: Bibliotekens roll för demokrati, utbildning, tillgänglighet och digitalisering. Rapport i september 2017.
Skolbibliotekets roll för elevers lärande : en forsknings- och kunskapsöversikt år 2010 – 2015. Rapport av Cecilia Gärdén i april 2017.

Skolbibliotek – hur ser det ut? Rapport i maj 2016.
Bibliotek i centrum eller i periferin? : hur chefer uppfattar bibliotekets
organisatoriska placering och andra faktorer för att få genomslag. Rapport i november 2016.
Lägesrapport nationell biblioteksstrategi. Rapport i maj 2016.

Depescher inlämnade till strategin
BTJ: Nationell bibliotekskatalog
Kulturrådet: Läsfrämjande i den nationella biblioteksstrategin 
Finlandsinstitutet: Svenskfinska biblioteket vid Finlandsinstitutet
Samernas bibliotek: Samernas bibliotek – nuläge
Judiska församlingen i Stockholm: Inspel till nationell biblioteksstrategi
Bibliotek i Samhälle, BiS: Synpunkter från Föreningen BiS
Författarförbundet: Frågor och aspekter ur ett författar- och översättarperspektiv
Humtank: Inspel till arbetet med en nationell biblioteksstrategi
Svensk biblioteksförening: Depesch till nationell biblioteksstrategi
Stockholms stadsbibliotek: Behovet av ett nationellt digitalt bibliotek (folkbibliotek)
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: Inspel till arbetet med nationell biblioteksstrategi
Sveriges Författarförbund: Synpunkter och resonemang vad avser Nationell biblioteksstrategi och rapporten Den femte statsmakten
Synpunkter från Kultur i Väst: Litteratur och läsfrämjande i den nationella biblioteksstrategin
Myndighetsöverskridande skolbiblioteksgruppen: Inspel till nationell biblioteksstrategi
Arbetsgruppen för ett läslyft i Sverige: Arbetsplatsbibliotek
Svenska musikbiblioteksföreningen: Musik på folkbibliotek

Filmer producerade av strategin samt inspelade föreläsningar
Film: Vidgat textbegrepp : allas rätt till berättelser, textad version, trailer
Film: Malmö stadsbibliotek : vänder utmaningar till möjligheter,  textad version, trailer
Film: Nationella minoritetsspråk : alla har rätt till sin kultur,  textad version, trailer
Film: Sjukhusbibliotek : bibliotek med dubbla uppdrag,   textad version, trailer
Film: Kista bibliotek i Stockholm, textad version, trailer
Film: Hjulsbroskolans bibliotek i Linköpingtextad version, trailer
Film: Chalmers tekniska högskolas bibliotek i Göteborg, textad version, trailer

Erik Fichtelius presentation, Biblioteksdagarna 12 maj 2016.
Erik Fichtelius presentation, Biblioteksdagarna 9 maj 2017.
Riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg intervjuar Erik Fichtelius om uppdraget som nytillsatt nationell samordnare på Bok och bibliotek i sep 2015.

Fler filmklipp finns på Nationell biblioteksstrategins Youtube-kanal.

Filmer producerade av strategin med finsk undertext
Vidgat textbegrepp: allas rätt till berättelser
Malmö stadsbibliotek: vänder utmaningar till möjligheter
Nationella minoritetsspråk: alla har rätt till sin kultur
Sjukhusbibliotek: bibliotek med dubbla uppdrag
Kista bibliotek i Stockholm
Hjulsbroskolans bibliotek i Linköping
Chalmers tekniska högskolas bibliotek i Göteborg

Material från strategin är fria att använda.