Rapporter/Filmer

Skolbibliotekets roll för elevers lärande : forsknings- och kunskapsöversikt år 2010 – 2015
Rapport i april 2017

Film: Vidgat textbegrepp : allas rätt till berättelser, textad version, trailer
Film: Malmö stadsbibliotek : vänder utmaningar till möjligheter,  textad version, trailer
Film: Nationella minoritetsspråk : alla har rätt till sin kultur,  textad version, trailer
Film: Sjukhusbibliotek : bibliotek med dubbla uppdrag,   textad version, trailer

Bibliotek i centrum eller i periferin? : hur chefer uppfattar bibliotekets
organisatoriska placering och andra faktorer för att få genomslag
Rapport i november 2016.

Lägesrapport i maj 2016

Film: Kista bibliotek i Stockholm, textad version, trailer
Film: Hjulsbroskolans bibliotek i Linköpingtextad version, trailer
Film: Chalmers tekniska högskolas bibliotek i Göteborg, textad version, trailer

Materialet är fritt att använda.

Erik Fichtelius presentation, Biblioteksdagarna 12 maj 2016.

KB ska lämna en fördjupad omvärldsanalys senast den 1 oktober 2017.

En slutredovisning ska lämnas till regeringen senast den 1 mars 2019.