Underlag/Rapporter

Från ord till handling – utkast till nationell biblioteksstrategi

Från ord till handling. På väg mot en nationell biblioteksstrategi. Utkast. 

Karta med hittills identifierade möjliga mål och problemområden

Presentation: Från ord till handling i Kalmar den 3 maj 2018

Dialogmöte: Från ord till handling i Umeå den 9 oktober 2018


Den femte statsmakten – omvärldsrapport

Den femte statsmakten: Bibliotekens roll för demokrati, utbildning, tillgänglighet och digitalisering. Rapport i september 2017.
Den femte statsmakten uppdelad på kapitelnivå.
Den femte statsmakten: Bibliotekens roll för demokrati, utbildning, tillgänglighet och digitalisering. Bilaga. Rapport i september 2017.

Den femte statsmakten – presentation/konferens den 13 september 2017
Omvärldsrapportpresentation : Den femte statsmakten, september 2017
Omvärldsrapportpresentation : Den femte statsmakten – livesändning, september 2017
Programblad till konferensen
Filmen 5:e statsmakten, september 2017
Svt nyheterna från konferensen: Bemannade skolbibliotek en svårlöst utmaning

Publicerade rapporter
         
   
Biblioteken och de nationella minoritetsspråken – en lägesbeskrivning. Rapport i mars 2018.
Migration och språklig mångfald : Bibliotekens roll i det flerspråkiga samhället. Rapport i oktober 2017.
Den femte statsmakten: Bibliotekens roll för demokrati, utbildning, tillgänglighet och digitalisering. Rapport i september 2017.
Skolbibliotekets roll för elevers lärande : en forsknings- och kunskapsöversikt år 2010 – 2015. Rapport av Cecilia Gärdén i april 2017.
Profession, Utbildning, Forskning
. Biblioteks- och informationsvetenskap för en stärkt bibliotekarieprofession. Rapport i april 2018.

Behöver biblioteken barnen – eller är det barnen som behöver bibliotek? Helena Danielsson och Agneta Sommansson. Rapport i april 2018.
Kliv fram! Bibliotek, segregation och integration Bjarne Stenquist. Rapport i april 2018.
Skolbibliotek – hur ser det ut?
Rapport i maj 2016.
Bibliotek i centrum eller i periferin? : hur chefer uppfattar bibliotekets
organisatoriska placering och andra faktorer för att få genomslag. Rapport i november 2016.
Lägesrapport nationell biblioteksstrategi. Rapport i maj 2016.

->De fem första rapporterna finns även i tryck och går att beställa via nätbokhandeln.

Inskickade synpunkter till strategin under perioden maj till och med 31 oktober finns registrerade och offentliga via KB:s registrator samt publiceras löpande här på bloggen
Botkyrka kommun
Götabiblioteken
Helsingborg
Judiska församlingen i Stockholm
Kulturrådet
Myndighetsöverskridande skolbiblioteksgruppen
Region Gävleborg
Region Skåne
Region Örebro län
Region Östergötland
Sjukhusbiblioteken VGR
Studieförbundet Bilda
Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF 
Svensk biblioteksförening
Svenska barnboksinstitutet
Sveriges kommuner och landsting, SKL
Våra gårdar

Depescher, överväganden och underlag fram till och med maj 2018
BTJ: Nationell bibliotekskatalog
Kulturrådet: Läsfrämjande i den nationella biblioteksstrategin 
Finlandsinstitutet: Svenskfinska biblioteket vid Finlandsinstitutet
Samernas bibliotek: Samernas bibliotek – nuläge
Nils-Henrik Sikku: Samernas bibliotek – en dold resurs
Judiska församlingen i Stockholm: Inspel till nationell biblioteksstrategi
Bibliotek i Samhälle, BiS: Synpunkter från Föreningen BiS
Författarförbundet: Frågor och aspekter ur ett författar- och översättarperspektiv
Humtank: Inspel till arbetet med en nationell biblioteksstrategi
Svensk biblioteksförening: Depesch till nationell biblioteksstrategi
Stockholms stadsbibliotek: Behovet av ett nationellt digitalt bibliotek (folkbibliotek)
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: Inspel till arbetet med nationell biblioteksstrategi
Sveriges Författarförbund: Synpunkter och resonemang vad avser Nationell biblioteksstrategi och rapporten Den femte statsmakten
Synpunkter från Kultur i Väst: Litteratur och läsfrämjande i den nationella biblioteksstrategin
Myndighetsöverskridande skolbiblioteksgruppen: Inspel till nationell biblioteksstrategi
Region Halland: Synpunkter över litteratur och läsfrämjande i den nationella biblioteksstrategin
Nationell biblioteksstrategis Genomlysning av pliktlagstiftningen och den norska modellen. Kungliga biblioteket, 2018.
Nationell biblioteksstrategi/Kungliga biblioteket: Alltid redo – landets offentliga bibliotek i kris och krig.
Kungliga biblioteket: Plikten under lupp! 
Nätverket barn och unga/LIM Länsbiblioteken i Mellansverige: Barn och ungdomsperspektivet i den kommande nationella biblioteksstrategin – synpunkter
Arbetsgruppen för ett läslyft i Sverige: Arbetsplatsbibliotek
Föreningen En bok för allas vänner: Läsfrämjande
Skolverket: Redovisning av regeringsuppdrag ang skolbiblioteksverksamhet
Biblioteksverksamhet i Kriminalvården
Svenska musikbiblioteksföreningen: Musik på folkbibliotek

Filmer producerade av strategin samt inspelade föreläsningar
Film: Vidgat textbegrepp : allas rätt till berättelser, textad version, trailer
Film: Malmö stadsbibliotek : vänder utmaningar till möjligheter,  textad version, trailer
Film: Nationella minoritetsspråk : alla har rätt till sin kultur,  textad version, trailer
Film: Sjukhusbibliotek : bibliotek med dubbla uppdrag,   textad version, trailer
Film: Kista bibliotek i Stockholm, textad version, trailer
Film: Hjulsbroskolans bibliotek i Linköpingtextad version, trailer
Film: Chalmers tekniska högskolas bibliotek i Göteborg, textad version, trailer

TRAILER 10 min: Jakten på Selma Lagerlöf – varför behövs en nationell biblioteksstrategi
TRAILER 1 min: Jakten på Selma Lagerlöf – varför behövs en nationell biblioteksstrategi

Erik Fichtelius presentation, Biblioteksdagarna 12 maj 2016.
Erik Fichtelius presentation, Biblioteksdagarna 9 maj 2017.
Erik Fichtelius presentation, Biblioteksdagarna 17 maj 2018.
Riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg intervjuar Erik Fichtelius om uppdraget som nytillsatt nationell samordnare på Bok och bibliotek i sep 2015.

Fler filmklipp finns på Nationell biblioteksstrategins Youtube-kanal.

Filmer producerade av strategin med finsk undertext
Vidgat textbegrepp: allas rätt till berättelser
Malmö stadsbibliotek: vänder utmaningar till möjligheter
Nationella minoritetsspråk: alla har rätt till sin kultur
Sjukhusbibliotek: bibliotek med dubbla uppdrag
Kista bibliotek i Stockholm
Hjulsbroskolans bibliotek i Linköping
Chalmers tekniska högskolas bibliotek i Göteborg

Material från strategin är fria att använda.