Rapporter & Filmer

Den femte statsmakten : Bibliotekens roll för demokrati, utbildning, tillgänglighet och digitalisering. Rapport i september 2017.

Den femte statsmakten: Bibliotekens roll för demokrati, utbildning, tillgänglighet och digitalisering. BILAGA. Rapport i september 2017.

Skolbibliotekets roll för elevers lärande : forsknings- och kunskapsöversikt år 2010 – 2015. Rapport i april 2017.

Bibliotek i centrum eller i periferin? : hur chefer uppfattar bibliotekets
organisatoriska placering och andra faktorer för att få genomslag.
Rapport i november 2016.

Lägesrapport, maj 2016

Publicerade depescher inlämnade till strategin
BTJ: Nationell bibliotekskatalog
Kulturrådet: Läsfrämjande i den nationella biblioteksstrategin 
Finlandsinstitutet: Svenskfinska biblioteket vid Finlandsinstitutet
Bibliotek i Samhälle, BiS: Synpunkter från Föreningen BiS
Författarförbundet: Frågor och aspekter ur ett författar- och översättarperspektiv
Humtank: Inspel till arbetet med en nationell biblioteksstrategi
Svensk biblioteksförening: Depesch till nationell biblioteksstrategi
Stockholms stadsbibliotek: Behovet av ett nationellt digitalt bibliotek (folkbibliotek)

Inspelning från konferensen Den femte statsmakten
Omvärldsrapportpresentation, september 2017
Trailer 5:e statsmakten, september 2017

Filmer producerade av strategin och inspelade föreläsningar
Film: Vidgat textbegrepp : allas rätt till berättelser, textad version, trailer
Film: Malmö stadsbibliotek : vänder utmaningar till möjligheter,  textad version, trailer
Film: Nationella minoritetsspråk : alla har rätt till sin kultur,  textad version, trailer
Film: Sjukhusbibliotek : bibliotek med dubbla uppdrag,   textad version, trailer
Film: Kista bibliotek i Stockholm, textad version, trailer
Film: Hjulsbroskolans bibliotek i Linköpingtextad version, trailer
Film: Chalmers tekniska högskolas bibliotek i Göteborg, textad version, trailer

Erik Fichtelius presentation, Biblioteksdagarna 12 maj 2016.

Erik Fichtelius presentation, Biblioteksdagarna 9 maj 2017.

Filmer producerade av strategin med finsk undertext
Vidgat textbegrepp: allas rätt till berättelser
Malmö stadsbibliotek: vänder utmaningar till möjligheter
Nationella minoritetsspråk: alla har rätt till sin kultur
Sjukhusbibliotek: bibliotek med dubbla uppdrag
Kista bibliotek i Stockholm
Hjulsbroskolans bibliotek i Linköping
Chalmers tekniska högskolas bibliotek i Göteborg

Material från strategin är fria att använda.