Inbjudan: Värdet av skolbiblioteket – en verksamhet för hållbar utbildning och bildning

Hur ser biblioteksverksamheten ut på våra skolor idag och hur kan den utvecklas? Välkommen till en öppen föreläsning med forskaren Pamela Schultz Nybacka.

Sedan 2017 har Pamela Schultz Nybacka haft i uppdrag av nationell biblioteksstrategi att genomföra en fördjupad forskningsstudie kring skolbiblioteken. Undersökningen är inriktad på fallstudier och handlar om skolbibliotekens betydelse pedagogiskt, organisatoriskt och för elevers resultat och måluppfyllelse. Genom att undersöka framgångsrika exempel fördjupar Pamela Schultz Nybackas studie förståelsen kring skolbibliotekens utmaningar och pekar ut konkreta utvecklingsmöjligheter.

Tid: Onsdag 6 februari 9.30–11.00.

Plats: Hörsalen, Kungliga biblioteket i Humlegården, Stockholm.

Moderator/inledning: Erik Fichtelius, samordnare Nationell biblioteksstrategi

Anmälan: Fri entré. Ingen föranmälan och begränsat antal platser så kom i god tid. Biblioteket öppnar kl. 9.00. Lämna dina ytterkläder i den publika garderoben intill entrén.

Information – kontakt: Eva Enarson, eva.enarson@kb.se, nationell biblioteksstrategi

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Stort tack!

För alla inspirerande, kunniga, engagerade, kritiska och ibland även positiva kommentarer till Utkast Från ord till handling, på väg mot en nationell biblioteksstrategi. Det var precis det här vi behövde – en rejäl genomgång med förslag till att ändra, lägga till och ta bort.

Vi har fått in över 80 skriftliga synpunkter, genomfört 5 regionala dialogkonferenser med runt 500 deltagare samt haft en rad möten med olika intressenter och experter. Ytterligare en forskningsrapport om skolbibliotek är på väg, liksom en djupare analys av nationella digitala bibliotekstjänster.

Vi kommer att ta till oss av synpunkterna. Vi ser redan nu behovet av att ändra målområden, som till exempel forskning, lärande och upplevelser. Vi måste tydliggöra att de nationella och regionala nivåerna ska var stödjande och inte styrande, samtidigt som det behövs samordning inte minst av gemensamma digitala tjänster, kopplade till hela samhällets digitaliseringsarbete.

Alla de nationella strategier som beslutats innehåller kopplingar mellan problembeskrivningar, målformuleringar och handlingsplaner. I vårt utkast la vi allt detta i ett enda dokument. I slutförslaget ska mål och reformer skiljas åt tydligt i olika dokument. Vad som är mål, visioner och strategi ska skiljas från handlingsplaner och reformer. Vi kommer även att tydliggöra användarperspektivet.

Vi läser nu igenom allt noga, går igenom materialet och sätter oss och skriver. Det här kommer att bli ett strategiförslag väl förankrat i biblioteksväsendet, även om vi i vissa fall måste välja väg bland ibland motstridiga synpunkter och viljor.

Är du intresserad av att ta del  av de inspel som vi har fått in, finns de publicerade här på bloggen under fliken Underlag/Rapporter.

Än en gång, stort tack för er hjälp – Erik, Christina och Eva

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Lämna synpunkter på utkastet!

Vad är bra, vad kan tas bort och vad saknas? Var med och påverka svensk biblioteksverksamhet framöver – till och med den 31 oktober tar vi emot skriftliga synpunkter på utkastet till en nationell biblioteksstrategi via strategi@kb.se

Från ord till handling. På väg mot en nationell biblioteksstrategi – Utkast

    

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Dialogmötena avslutade

Tack alla närmare femhundra deltagare för ert stora engagemang vid våra
dialogmöten i Hässleholm, Stockholm, Umeå, Örebro och Göteborg. Vi fick in
mycket bra inspel på sådant som behöver ändras, tas bort och läggas till.
Stort tack också till regionbiblioteken för att ni ordnade träffarna så bra!

Fram till den 31 oktober tar vi emot skriftliga synpunkter till strategi@kb.se


Christina Persson, Erik Fichtelius och Eva Enarson, sekretariatet för nationell biblioteksstrategi,
vid dialogmötet i Umeå.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Dialogen pågår fram till och med den 31 oktober – tyck till om utkastet till nationell biblioteksstrategin

Fram till och med den 31 oktober kan du lämna in synpunkter till strategin via strategi@kb.se

Hittills inskickade synpunkter finns registrerade och offentliga via KB:s registrator samt publiceras även löpande här på vår blogg under fliken Underlag/Rapporter

Från ord till handling – på väg mot en nationell biblioteksstrategi

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Tyck till om den nationella biblioteksstrategin – besök våra dialogmöten!

Nu är det hög tid att tycka till om utkastet till Sveriges nationella biblioteksstrategi. Varmt välkommen till våra dialogmöten, som hålls i Hässleholm, Stockholm, Umeå, Örebro och Göteborg under oktober.

Under oktober besöker vi fem städer för att samla in idéer till det vidare arbetet i att ta fram den nationella biblioteksstrategin.

Dialogmötena arrangeras i samarbete mellan sekretariatet och de regionala biblioteksverksamheterna. Bibliotekssektorn, politiker och andra intresserade är välkomna att delta. Under mötena presenterar Erik Fichtelius, nationell samordnare, Från ord till handling – på väg mot en nationell biblioteksstrategi, och därefter finns utrymme för diskussion och frågor.

Hör av dig!
Fram till den 31 oktober kan du när som helst höra av dig till strategi@kb.se med synpunkter på strategiutkastet.

DIALOGMÖTEN

Glöm inte att anmäla dig i tid, antalet platser är begränsat!

Hässleholm, 4 oktober
Tid: 10–16
Plats: Röda salongen, Hässleholms kulturhus
Se hela programmet här. FULLSATT!

Stockholm, 5 oktober
Tid: 13–17
Plats: Bryggarsalen, Norrtullsgatan 12 N
Se hela programmet och anmäl dig här.

Umeå, 9 oktober
Tid: 10.45–15
Plats: Elite Hotel Mimer, Kungsgatan 75
Se hela programmet och anmäl dig här.

Örebro, 10 oktober
Tid: 12–17
Plats: Club 700, Conventum, Drottninggatan 42
Se hela programmet och anmäl dig här.

Göteborg, 15 oktober
Tid: 12–15
Plats: Göteborgs stadsbibliotek, Götaplatsen 3
Se hela programmet och anmäl dig här.

 

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Strategin arrangerar fem dialogmöten i höst

I våras presenterades utkastet till den nationella biblioteksstrategin. Fram till och med den 31 oktober är du välkommen att skicka in dina synpunkter och förslag på förändringar på denna till strategi@kb.se.

Som ett led i förankringsprocessen arrangerar vi under oktober fem regionala dialogmöten i samarbete med de regionala biblioteksverksamheterna. Samtliga bibliotekssektorer, politiker och andra intresserade är varmt välkomna.

Anmälan och program, se länk vid respektive tillfälle: 

Strategin deltar vid årets Bokmässa

Från ord till handling. Utkast

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Är du intresserad av svensk biblioteksverksamhets framtid – kom på dialogmöte om den nationella biblioteksstrategin som arrangeras på fem platser i höst!

I våras presenterade strategin utkastet till nationell biblioteksstrategi, som sedan dess är öppen för alla att lämna in synpunkter och förslag till förändringar fram till och med den 31 oktober 2018 till strategi@kb.se

Som ett led i dialogprocessen arrangerar vi fem dialogmöten under oktober i samarbete med de regionala biblioteksverksamheterna. Samtliga bibliotekssektorer, politiker och andra intresserade är varmt välkomna!

  • Hässleholm den 4 oktober kl. 10-16
  • Stockholm den 5 oktober kl. 13-17
  • Umeå den 9 oktober kl. 11-15
  • Örebro den 10 oktober kl. 12-17
  • Göteborg den 15 oktober kl. 12-15

Anmälan görs till respektive regional arrangör och publiceras inom kort!

Från ord till handling. Utkast

Alla synpunkter och förslag skickas fram till och med den 31 oktober 2018 till: strategi@kb.se

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Strategin om folkbibliotekens roll vid Almedalsveckan

Folkbiblioteken – vad ska vi ha dem till?

Söndagen den 1 juli kl. 15.00-16.00 medverkar strategins utredare Christina Persson vid Almedals-seminariet Folkbiblioteken – vad ska vi ha dem till? Det bjuds på presentationer av aktuell forskning om folkbibliotekens roll och legitimitet samt om hur nyanlända använder sig av folkbiblioteken. Panel och publik diskuterar därefter folkbibliotekens roll för medborgarskap, kultur, kunskap och hur folkbibliotekens resurser bäst kan utnyttjas.

Arrangeras av Bibliotekshögskolan i Borås

Läs mer om seminariet: https://www.hb.se/Om-hogskolan/Aktuellt/Evenemang/Almedalen/Almedalen-2018/Folkbiblioteken—vad-ska-vi-ha-dem-till/

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Vart är biblioteken på väg – strategin medverkar vid årets Almedalsvecka

Erik Fichtelius, samordnare för nationell biblioteksstrategi, diskuterar tillsammans med Lars Burman, överbibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek och Johanna Hansson, projektledare/chef vid Almedalsbiblioteket, bibliotekens framtid med utgångspunkt i utkastet till nationell biblioteksstrategi som presenterades tidigare i år.

Utkastet till nationell biblioteksstrategi är just ett utkast. Välkommen att lyssna, ställa frågor och diskutera!

Tid och plats: 2 juli kl. 14.30-15.30, Uppsala universitet i Visby.

Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek

Se hela programmet

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar