Underlag/Rapporter

Från ord till handling – utkast till nationell biblioteksstrategi

Från ord till handling. På väg mot en nationell biblioteksstrategi. Utkast. 

Karta med hittills identifierade möjliga mål och problemområden

Presentation: Från ord till handling i Kalmar den 3 maj 2018

Dialogmöte: Från ord till handling i Umeå den 9 oktober 2018


Den femte statsmakten – omvärldsrapport

Den femte statsmakten: Bibliotekens roll för demokrati, utbildning, tillgänglighet och digitalisering. Rapport i september 2017.
Den femte statsmakten: Bibliotekens roll för demokrati, utbildning, tillgänglighet och digitalisering. Bilaga. Rapport i september 2017.

Den femte statsmakten – presentation/konferens den 13 september 2017
Omvärldsrapportpresentation : Den femte statsmakten, september 2017
Omvärldsrapportpresentation : Den femte statsmakten – livesändning, september 2017
Programblad till konferensen
Filmen 5:e statsmakten, september 2017
Svt nyheterna från konferensen: Bemannade skolbibliotek en svårlöst utmaning

Publicerade rapporter
         
   
Biblioteken och de nationella minoritetsspråken – en lägesbeskrivning. Rapport i mars 2018.
Migration och språklig mångfald : Bibliotekens roll i det flerspråkiga samhället. Rapport i oktober 2017.
Den femte statsmakten: Bibliotekens roll för demokrati, utbildning, tillgänglighet och digitalisering. Rapport i september 2017.
Skolbibliotekets roll för elevers lärande : en forsknings- och kunskapsöversikt år 2010 – 2015. Rapport av Cecilia Gärdén i april 2017.
Profession, Utbildning, Forskning
. Biblioteks- och informationsvetenskap för en stärkt bibliotekarieprofession. Rapport i april 2018.

Behöver biblioteken barnen – eller är det barnen som behöver bibliotek? Helena Danielsson och Agneta Sommansson. Rapport i april 2018.
Kliv fram! Bibliotek, segregation och integration Bjarne Stenquist. Rapport i april 2018.
Skolbibliotek – hur ser det ut?
Rapport i maj 2016.
Bibliotek i centrum eller i periferin? : hur chefer uppfattar bibliotekets
organisatoriska placering och andra faktorer för att få genomslag. Rapport i november 2016.
Lägesrapport nationell biblioteksstrategi. Rapport i maj 2016.

->De fem första rapporterna finns även i tryck och går att beställa via nätbokhandeln.

Inskickade synpunkter till strategin under perioden maj till och med 31 oktober finns registrerade och offentliga via KB:s registrator samt publiceras löpande här på bloggen
Axiell Group
Bibliotek Vallentuna
Bibliotek Värmland
BiS
Biblioteken i Malmö
Blekinge Kronoberg
Bibliotekscheferna i Blekinge
Bibliotekssamverkan i Västerbottens inland
Botkyrka kommun
BTJ
DIGISAM
DIK
EIRA och Föreningen Sveriges sjukhusbibliotekschefer
Elin Skugge
En bok för allas vänförening
Forsknings- och utbildningsinstitutionerna inom biblioteks- och informationsvetenskap
Forum för specialbibliotekschefer
Föreningen för regional biblioteksverksamhet, FRB
Föreningen svenska tecknare
Föreningen Folkbibliotekens Vänner i Göteborg
Gruppen för pliktrelaterad och strategisk insamling
Götabiblioteken
Halmstads bibliotekschefer
Helsingborg kulturförvaltning
Hylte kommun
Jan-Ivar Johansson
Judiska församlingen i Stockholm
Klippans bibliotek
Kriminalvården
Kultur- och bildningsnämnden i Landstinget Dalarna
Kultur- och fritidsnämnden Lunds kommun
Kulturrådet
Landstinget i Kalmar län
Lars Klasén
Länsbibliotek Sörmland
Länsstyrelsen Stockholm
Mjölby bibliotek
Myndigheten för tillgängliga medier, MTM
Myndighetsöverskridande skolbiblioteksgruppen
Nationella nätverket för Sveriges skolbibliotekscentraler och skolbibliotekssamordnare
Naturskyddsföreningen
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Olofströms kommuns kultur- och fritidsnämnd
Perstorps bibliotek
Region Blekinge
Region Gävleborg
Region Halland
Region Jämtland Härjedalen
Region Jönköpings län
Region Kronoberg
Region Norrbotten
Region Skåne
Region Värmland
Region Västerbotten
Region Västernorrland
Region Örebro län
Region Östergötland
Regionbibliotek Stockholm
Riksarkivet
Riksarkivet. Bilaga
Sektor bibliotek på Kulturförvaltningen i Göteborgs stad
SFIS
Skolbiblioteksgruppen.com
Sjukhusbiblioteken i Västerbotten
Stockholms universitet
Studieförbundet Bilda
Studieförbundet Vuxenskolan
Svalövs kommun
Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF 
Svensk biblioteksförening
Svensk biblioteksförenings regionförening Stockholm Uppsala Gotland
Svenska barnboksinstitutet
Svenska musikbiblioteksföreningen
Svenska Tornedalingars Riksförbund
Sverigefinska Riksförbundet
Sveriges depåbibliotek och lånecentral
Sveriges Författarförbund
Sveriges kommuner och landsting, SKL
Säters kommun
Umeå kommun
Umeå universitetsbibliotek
Uppsala universitetsbibliotek
Våra gårdar
Västra Götalandsregionen
Östersunds bibliotek

Depescher, överväganden och underlag fram till och med maj 2018
BTJ: Nationell bibliotekskatalog
Kulturrådet: Läsfrämjande i den nationella biblioteksstrategin 
Finlandsinstitutet: Svenskfinska biblioteket vid Finlandsinstitutet
Samernas bibliotek: Samernas bibliotek – nuläge
Nils-Henrik Sikku: Samernas bibliotek – en dold resurs
Judiska församlingen i Stockholm: Inspel till nationell biblioteksstrategi
Bibliotek i Samhälle, BiS: Synpunkter från Föreningen BiS
Författarförbundet: Frågor och aspekter ur ett författar- och översättarperspektiv
Humtank: Inspel till arbetet med en nationell biblioteksstrategi
Svensk biblioteksförening: Depesch till nationell biblioteksstrategi
Stockholms stadsbibliotek: Behovet av ett nationellt digitalt bibliotek (folkbibliotek)
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: Inspel till arbetet med nationell biblioteksstrategi
Sveriges Författarförbund: Synpunkter och resonemang vad avser Nationell biblioteksstrategi och rapporten Den femte statsmakten
Synpunkter från Kultur i Väst: Litteratur och läsfrämjande i den nationella biblioteksstrategin
Myndighetsöverskridande skolbiblioteksgruppen: Inspel till nationell biblioteksstrategi
Region Halland: Synpunkter över litteratur och läsfrämjande i den nationella biblioteksstrategin
Nationell biblioteksstrategis Genomlysning av pliktlagstiftningen och den norska modellen. Kungliga biblioteket, 2018.
Nationell biblioteksstrategi/Kungliga biblioteket: Alltid redo – landets offentliga bibliotek i kris och krig.
Kungliga biblioteket: Plikten under lupp! 
Nätverket barn och unga/LIM Länsbiblioteken i Mellansverige: Barn och ungdomsperspektivet i den kommande nationella biblioteksstrategin – synpunkter
Arbetsgruppen för ett läslyft i Sverige: Arbetsplatsbibliotek
Föreningen En bok för allas vänner: Läsfrämjande
Skolverket: Redovisning av regeringsuppdrag ang skolbiblioteksverksamhet
Biblioteksverksamhet i Kriminalvården
Svenska musikbiblioteksföreningen: Musik på folkbibliotek

Filmer producerade av strategin samt inspelade föreläsningar
Film: Vidgat textbegrepp : allas rätt till berättelser, textad version, trailer
Film: Malmö stadsbibliotek : vänder utmaningar till möjligheter,  textad version, trailer
Film: Nationella minoritetsspråk : alla har rätt till sin kultur,  textad version, trailer
Film: Sjukhusbibliotek : bibliotek med dubbla uppdrag,   textad version, trailer
Film: Kista bibliotek i Stockholm, textad version, trailer
Film: Hjulsbroskolans bibliotek i Linköpingtextad version, trailer
Film: Chalmers tekniska högskolas bibliotek i Göteborg, textad version, trailer

TRAILER 10 min: Jakten på Selma Lagerlöf – varför behövs en nationell biblioteksstrategi
TRAILER 1 min: Jakten på Selma Lagerlöf – varför behövs en nationell biblioteksstrategi

Erik Fichtelius presentation, Biblioteksdagarna 12 maj 2016.
Erik Fichtelius presentation, Biblioteksdagarna 9 maj 2017.
Erik Fichtelius presentation, Biblioteksdagarna 17 maj 2018.
Riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg intervjuar Erik Fichtelius om uppdraget som nytillsatt nationell samordnare på Bok och bibliotek i sep 2015.

Fler filmklipp finns på Nationell biblioteksstrategins Youtube-kanal.

Filmer producerade av strategin med finsk undertext
Vidgat textbegrepp: allas rätt till berättelser
Malmö stadsbibliotek: vänder utmaningar till möjligheter
Nationella minoritetsspråk: alla har rätt till sin kultur
Sjukhusbibliotek: bibliotek med dubbla uppdrag
Kista bibliotek i Stockholm
Hjulsbroskolans bibliotek i Linköping
Chalmers tekniska högskolas bibliotek i Göteborg

Material från strategin är fria att använda.